Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Lista zmian w programie

Obecnie na serwerze znajduje się gotowa do pobrania wersja programu TachoAnalizer 2.8.41

UWAGA! Jeżeli po uruchomieniu automatycznej aktualizacji, pobraniu pliku program nie uruchomi automatycznie okna instalacyjnego, należy:
 1. Zamknąć manualnie okno główne programu TachoAnalizer,
 2. Odszukać ściągnięty plik z programem instalacyjnym w katalogu, w którym zainstalowane jest oprogramowanie Tachoanalizer i uruchomić ten plik manualnie.
Nazwa pliku z programem instalacyjnym ma format: setup-x.y.z.exe, gdzie "x.y.z" jest numerem pobieranej wersji oprogramowania.

Zmiany:
2.8.41
 • Inteligentne tachografy "smart" - obsługa danych pobranych z nowej generacji tachografów.
2.8.40
 • Wdrożenie przepisów dotyczących pory nocnej, wraz z poprawkami.
2.8.32
 • Zmiana tłumaczenia na szczegółowym raporcie przekroczeń (wersja czeska).
 • Legenda do raportu 'Ewidencja czasu pracy wg ustawy'
2.8.29
 • Poprawa algorytmu importu danych cyfrowych z kart kierowców i tachografów.
 • Modyfikacja raportu przekroczeń. Dodanie interpretacji znacznika OUT (wyłączenie pojazdu ze stosowania przepisów na podstawie prawa do przewozów do 50 km).
 • Godzinowy raport aktywności z podsumowaniem (Raport jazdy kierowcy), pozwalający na ustalenie czasu pracy po przekroczeniu granicy. Funkcjonalność wymagana do ustalenia płacy minimalnej na terenie Niemiec.
 • Zmiana wydruku zaświadczenie o dniach wolnych w wersji chorwackiej - Specifikacija slobodnih dana.
2.8.14
 • Poprawa istniejącej funkcjonalności - przekroczenia pory nocnej.
 • Dodanie liczby porządkowej do raportów ewidencja pojazdów.
 • Miesięczny raport pracy kierowcy (wymóg ustawowy) - tylko w wersji Bułgarskiej.
2.8.8
 • Uzupełnienie komunikatu o nakładaniu się danych podczas zaczytywania danych z karty / tachografu. Dodany nr rejestracyjny i nr karty kierowcy.
 • Poprawiny błąd obsługi danych kierowcy który ma apostrof w nazwisku
 • Poprawka w konfiguracji – można ustawić początek pory nocnej po 24:00
2.8.7.6
 • Dodanie opcji włączenia/wyłączenia opcji sprawdzania nachodzenia podczas wczytywania danych cyfrowych
 • Rozszerzenie długości numeru karty do 16 znaków
 • Rozszerzenie długości numeru ewidencyjnego kierowcy do 20 znaków
 • Poprawienie mechanizmu przypisywania numeru karty, jako numeru ewidencyjnego w przypadku, gdy kierowca nie posiada jeszcze własnego numeru ewidencyjnego
2.8.6.2
 • Poprawiona interpretacja danych cyfrowych przy ostatnim odcinku, rozpoczynającym się po godzinie 22:00
 • Poprawione domyślne ustawienie parametru dotyczącego przypisania numeru karty pracownika jako jego numeru ewidencyjnego (na tak)
 • W przypadku, gdy plik pracownika jest całkowicie pusty dodany został komunikat informujący o tym, że nie ma danych
 • Poprawki tłumaczeń w języku bułgarskim
 • Dodany dodatkowy konflikt dotyczący usług okazjonalnych na raporcie szczegółowym przekroczeń
 • Poprawiony import danych cyfrowych w sytuacji gdy brakuje archiwalnych danych o pojazdach
 • Zmiany w wersjach polskiej, bułgarskiej, węgierskiej i chorwackiej
2.8.5.4
 • Porównywanie zaczytywanych danych z tachografu oraz z karty kierowcy.
 • Raportowanie różnic do pliku.
 • Odblokowanie pola 'Zajezdnia' ('Shade') w konfiguracji programu.
 • Możliwość zapisywania imienia i nazwiska kierowcy z apostrofem.
 • Zmiana w raporcie ciągłości odczytu kart cyfrowych kierowców. Raport bierze pod uwagę zarówno datę przedostatniego ściągnięcia danych (zapisaną w pliku z danymi) jak i datę ostatniej aktywności.
 • Zaktualizowana dokumentacja w wersji węgierskiej.
2.8.4
 • Przystosowany do pracy w systemie operacyjnym Windows 8.
2.8.2
 • Poprawka do raportu przekroczeń pory nocnych
 • Modyfikacja raportu szczegółowego wykroczeń, głównie informacji o przekroczeniu pory nocnej dla wersji Chorwackiej
 • Przycisk podglądu ewidencji kierowców i pojazdów znów widoczny
 • W wersji Chorwackiej widoczna dodatkowa ustawa poza angielskimi
 • .net 4.0 od wersji 2.8.0
 • Obsługa wersji TachoAnalizer Starter dla TachoAnalizer Combo 2 - specjalna darmowa wersja do podstawowej obsługi czytników, która nie wymaga aktywacji.
2.7.13
 • Poprawki do tłumaczenia wersji chorwackiej.
 • Drobne poprawki do tłumaczeń w pozostałych językach.
 • Usunięcie z opcji możliwości przedefiniowania nazw dla odcinków aktywności.
 • Obsługa numeru OIB w wersji chorwackiej.
 • Dodanie obsługi przekroczeń pracy w porze nocnej.
2.7.12
 • Poprawa zgłoszonych przez klientów błędów, związanych z jazdami zespołowymi.
2.7.4
 • Aktualizacja bazy danych - przeniesienie numerów kart kierowców do numerów ewidencyjnych.
2.7.3
 • Poprawiono tłumaczenie w wersji rosyjskiej i bułgarskiej.
2.7.1
 • Zmiany w węgierskiej wersji dotyczące identyfikatora pracownika.
 • Dodatkowe opcje przy edycji tarcz dla klientów posiadających pełny system transportowy DPK System.
2.7.0
 • Poprawa drobnego problemu związanego z odczytem danych serwisowych.
 • Aktualizacja oprogramowania dotyczącego kart cyfrowych: nowa wersja Microsoft .NET Framework 3.5
2.6.29
 • Nowy raport w menu "Dokumentacja": "Zaświadczenie o dniach wolnych w 2 językach".
2.6.28
 • Rozszerzenie funkcjonalności - „limit 15 minut dla wykroczeń związanych z czasem jazdy” na wszystkie wersje językowe. Wcześniej funkcjonalność ta była dostępna wyłącznie w wersji polskiej.
 • Modyfikacje związane ze zgodnością z serwerem bazy danych Intersystems Cache 2012.
2.6.26
 • Uzupełnione tłumaczenia w wersji chorwackiej i słoweńskiej.
2.6.25
 • Rozszerzenie programu o obsługę dodatkowego parametru (maksymalny czas jazdy nie przerywający cyklu jazdy zespołowej), którego wartość wpływa na algorytm analizy wykroczeń kierowców związanych z odpoczynkami dobowymi w przypadku jazdy w zespole.
 • Modyfikacja w module cyfrowym związana z porównywaniem numerów rejestracyjnych dla nowych pojazdów z numerami pojazdów zapisanymi już w bazie danych.
 • Poprawki w tłumaczeniach na język serbski
2.6.24
 • Modyfikacje w analizie danych pobranych z tachografów cyfrowych (rozwiązanie problemu zbyt wielu zdarzeń jazdy bez karty kierowcy).
2.6.23
 • W kontrolce do edycji daty (np. data urodzenia kierowcy) dodana została możliwość zmiany daty 10 lat do przodu lub wstecz (dodatkowe przyciski).
 • Pojawiła się też możliwość wyłączenia innych wykroczeń kierowcy (oprócz jazdy ciągłej – ponad 4.5 godziny) w raporcie pojedynczej tarczy.
 • Wartość średniej prędkości oraz przejechanego dystansu na raporcie pojedynczej tarczy (dla danych pobranych z  plików elektronicznych) jest obecnie obliczana tylko w przypadku gdy dla danego dnia w bazie danych zapisane są informacje pobrane z tachografu cyfrowego.
 • Do programu (O programie/ Instrukcja) została załączona nowa instrukcja obsługi oprogramowania.
2.6.22
 • Pełna obsługa wersji serbskiej programu (program główny, moduł dla tachografów cyfrowych oraz program instalacyjny)
 • Zmodyfikowany sposób identyfikowania pojazdów wg numeru rejestracyjnego w module cyfrowym (od tej pory "KKD 480", "KKD480", "KKD-480" uważane są za te same pojazdy)
 • Dodana średnia prędkość w raporcie pojedynczej tarczy w przypadku tarcz zespołowych
2.6.21
 • Przystosowany do pracy w systemie operacyjnym Windows 7 - wersja 64-bitowa
 • Poprawka w raporcie przebiegu pojazdów oraz w raporcie jazdy kierowcy (błąd występujący w szczególnej sytuacji)
 • Dodatkowy raport w j. chorwackim - (tylko dla Chorwatów)
2.6.19
 • nowe prawo 1073/2009 (dotyczy wer. językowych BG, CZ, EN, HR, HU, PL, SI)
2.6.18
 • Udostępniono w wersji TA "Formularz oświadczenia kierowcy", który znajduje się w programie pod zakładką Przekroczenia/ Szczegółowe. Do tej pory ten formularz był dostępny tylko w wersjach TCA EXTRA, TCA EXTRA PLUS, TC EXTRA, TC EXTRA PLUS
2.6.16
 • Poprawa zaświadczenia o dniach wolnych - poprawki tłumaczenia
2.6.15
 • poprawione będy w module cyfrowym
 • dodatkowy tekst na oknie podglądu cykli z informacją, że nie jest to raport przekroczeń i nie może być tak stosowany
 • nowa opcja w raporcie przekroczeń - możliwość generacji oświadczenia kierowcy odnośnie zainstałych przekroczeń (dostępne wesje jezykowe: BG, CZ, EN, HR, HU, PL). Opcja dostępna w wersjach programu: TA, TCA EXTRA, TCA EXTRA+, TC EXTRA, TC EXTRA+
 • zmiany w tłumaczeniach węgierskich
2.6.14
 • Dodano nowy wzór zaświadczenia o okresach wolnych dla kierowcy (2009/959/UE) dla wszystkich dostępnych w programie wersji językowych (z wyłączeniem języka rosyjskiego)
2.6.13
 • Dodano nowy wzór zaświadczenia o okresach wolnych dla kierowcy (2009/959/UE, wer.jezykowe: PL, BG, EN)
2.6.10
 • Aktualizacja instrukcji obsługi programu.
2.6.9
 • Korekty kosmetyczne.
2.6.6
 • W wersji PL dodanie drukowania dokumentu "Zaświadczenie w sprawie dni nie prowadzenia pojazdu" zgodnego z ustawą z dnia 26.04.2007
2.6.5
 • Wsparcie dla nowych urządzeń Simens VDO (DOWNLOADKEY II, TIS-OFFICE II).
 • Modyfikacja w raportach wykroczeń. Dodatkowy warunek - odpoczynek tygodniowy może wystąpić nie później niż po 6 cyklach jazdy od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
 • Wersja 2.6.5 zawiera przetłumaczone teksty rumuńskie.
2.6.4
 • Dodano raport okresów nieudokumentowanych na elektronicznych kartach kierowców.
 • Modyfikacja w raportach wykroczeń dotycząca analizy przekraczania dozwolonego czasu jazdy dobowej. Jeżeli przekroczenie czasu jazdy dobowej jest jednym z pierwszych dwóch tego typu wykroczeń w ciągu tygodnia to wymiar wykroczenia jest naliczany jako nadwyżka ponad 11 godzin jazdy. Dopiero w przypadku trzeciego i kolejnego tego rodzaju wykroczenia jego wymiar jest naliczany jako nadwyżka ponad 9 godzin czasu jazdy. Analogiczna modyfikacja dotyczy analizy czasu odpoczynków dobowych kierowców.
2.6.3
 • Uzupełnienie tłumaczeń na język czeski.
2.6.2
W okienku konfiguracji urządzeń TachoAnalizer KEY i TachoAnalizer COMBO dodano parametr "Rozszerzenie nowo tworzonych plików", za pomocą którego użytkownik może zdefiniować rozszerzenie, jakie urządzenie będzie nadawać nowym plikom podczas pobierania danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych.

Możliwość edycji (tylko w trybie administratora) znacznika warunków specyficznych ("poza zakresem" oraz "przeprawa promowa lub przejazd koleją") dla danych pobranych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców.

Modyfikacja w raportach wykroczeń związana ze znacznikiem warunków specyficznych "przeprawa promowa lub przejazd koleją" ("ferry"). Odpoczynek dobowy może zostać przerwany przez inne aktywności kierowcy (nie więcej niż dwukrotnie i o łącznym czasie trwanie nie przekraczającym jednej godziny) jeżeli aktywności są oznaczone znacznikiem "przeprawa promowa lub przejazd koleją".

Eksport do EXCEL-a dla raportu pojedynczej tarczy.

W okienku "Ustawienia programu" na zakładce "Tachograf cyfrowy" dodano następujące parametry:
 1. "Automatyczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń", który pozwala na włączanie i wyłączanie opcji automatycznego wyszukiwania plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych na urządzeniach typu pendrive (np. TachoAnalizer KEY/COMBO, Stoneridge OPTAC, Matt TachoDrive itp.).
 2. "Podział plików z kart kierowców w archiwum", który pozwala na różnego rodzaju grupowanie plików pobranych z kart kierowców(np. wg nazwisk i imion kierowców, wg grup kierowców lub zajezdni).
 3. "Podział plików z tachografów w archiwum", za pomocą którego można określić sposób grupowania plików pobranych z tachografów cyfrowych w archiwum (np. wg numerów rejestracyjnych, wg. grup pojazdów lub zajezdni).
 4. "Formatuj nazwy plików w archiwum (.ddd)", który pozwala na włączanie i wyłączanie opcji automatycznej zmiany nazwy pliku kopiowanego do archiwum (wg standardu "ddd").
W okienku do obsługi archiwum plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych dodano możliwość zaznaczenia większej ilości plików jednocześnie oraz przycisk, za pomocą można skopiować zaznaczone pliki do wskazanego katalogu.
2.6.1
 • Obsługa nowej zmodyfikowanej wersji urządzenia TachoAnalizer KEY.
 • Modyfikacja w raportach wykroczeń związana ze znacznikiem warunków specyficznych "poza zakresem" ("out of scope"). Jeżeli aktywność jazdy jest oznaczona znacznikiem "poza zakresem", to w raportach wykroczeń jest ona traktowana tak jak aktywność "inna praca".
2.6.0
 • Obsługa wersji TachoAnalizer Starter - specjalna darmowa wersja do podstawowej obsługi urządzeń TachoAnalizer KEY i TachoAnalizer COMBO, która nie wymaga aktywacji.
2.5.4
 • Modyfikacja w raportach wykroczeń związana z warunkowym skracaniem odpoczynków dobowych. W poprzedniej wersji odpoczynek dobowy mógł być warunkowo skrócony do 9 godzin 3 razy w tygodniu (przez tydzień rozumiemy okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę). Modyfikacja polega na uściśleniu warunków skracania odpoczynku dobowego zgodnie z rozporządzeniem 561/2006, gdzie jest mowa że kierowca może mieć nie więcej niż trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.
 • Modyfikacja w okienku do przeglądania cykli jazdy dobowej kierowców. W panelu "Zaznaczone aktywności" został dodany czas trwania jazdy, przejechana odległość oraz średnia prędkość. Przejechana odległość oraz średnia prędkość występują tylko w przypadku cykli jazdy, które pochodzą z danych pobranych z tarcz analogowych, ponieważ dla danych z tachografów cyfrowych nie występuje informacja o przejechanym dystansie na pojedynczych odcinkach jazdy.
2.5.3
 • Pełna obsługa języka Chorwackiego (wcześniej w języku Chorwackim możliwe było jedynie wydrukowanie raportów wykroczeń).
 • Dodano funkcjonalność archiwowania i odtwarzania bazy danych.
 • Na okienku do wczytywania tarczek dodano możliwość zdefiniowania dowolnego okresu czasu. W poprzedniej wersji możliwe było pobierania danych tylko dla pełnego miesiąca.
 • Dodanie parametru "domyślna aktywność nieokreślona". Dotyczy danych pobieranych z kart kierowców. Aktywności nieokreślone to te, które maja miejsce pomiędzy okresami włożenia karty kierowcy do tachografów, w przypadku gdy kierowca nie zdefiniuje manualnie za pomocą tachografu rodzaju aktywności, która miała miejsce przed włożeniem karty. W poprzedniej wersji program zakładał, że domyślną aktywnością nieokreśloną jest odpoczynek, obecnie użytkownik może wybrać jedną z domyślnych aktywności: odpoczynek, inna praca lub dyżur.
 • W ustawieniach głównych programu (oraz na okienku do pobierania danych z tachografów cyfrowych) dodano opcję "Przewozy regularne do 50 km". Po wybraniu tej opcji wszystkie dane pobrane z tachografów cyfrowych (oraz kart kierowców) będą zaznaczone jako przewozy regularne do 50 km.
 • Modyfikacja w raportach wykroczeń związana ze skracaniem odpoczynków tygodniowych. W poprzedniej wersji odpoczynek tygodniowy mógł być warunkowo skrócony do 24 godzin w każdym tygodniu badanego okresu. W obecnej wersji, zgodnie z Artykułem 8., Punktem 6. Rozporządzenia 561/2006, takie warunkowe skrócenie może mieć miejsce tylko 1 raz w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
2.5.2
Wizualizacja prędkości dla danych pobranych z tachografu cyfrowego jest rozszerzona o informację o prędkości średniej oraz maksymalnej.

Dodano możliwość wydrukowania wykresu prędkości (oraz pozostałych danych rozszerzonego modułu cyfrowego).

Do rozszerzonego modułu cyfrowego dodano funkcjonalności umożliwiające przeglądanie oraz wydruk dla następujących danych:
 • Dane techniczne kart kierowców.
 • Dane techniczne tachografów.
 • Kalibracje.
 • Regulacje czasu tachografów.
 • Blokady firmowe.
 • Kontrole.
Dodano funkcjonalność usuwania kilku odcinków aktywności jednocześnie (dotyczy tylko danych pobranych z analogowych tarcz kierowców).
2.5.1
W zaświadczeniu o dniach wolnych drukowana jest pełna nazwa przedsiębiorstwa (poprzednio była to nazwa skrócona).

Obsługa rozszerzonego modułu cyfrowego (wersje programu: TCA Extra+, TC Start+, TC Normal+, TC Extra +):
 • wizualizacja prędkości dla danych z tachografu cyfrowego,
 • zdarzenia przekroczenia prędkości dla danych z tachografu cyfrowego,
 • zdarzenia i usterki z kart kierowców,
 • obsługa archiwum plików pobranych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych.

Dodatkowe opcje w raportach wykroczeń:
 • badanie wykroczeń tylko wg AETR (na potrzeby analizy przejazdów w krajach, w których nie obowiązuje jeszcze rozporządzenie 561/2006),
 • opcja pomijania wykroczeń warunkowych,
 • możliwość edycji uwag dodatkowych drukowanych w raporcie szczegółowym wykroczeń (po podsumowaniu dla wykroczeń kierowcy).

Eksport do pliku w formacie MS EXCEL dla raportów:
 • ewidencji czasu pracy,
 • zestawienia czasu pracy,
 • wykorzystania pojazdów,
 • ciągłości tarcz,
 • ciągłości odczytu kart,
 • ciągłości odczytu tachografów cyfrowych,
 • czasu prowadzenia w okresach tygodniowych i dwutygodniowych.

Dodanie opcji "Katalog źródłowy" dla plików pobranych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Istnieje możliwość wyróżnienia jednego zasobu, do którego użytkownik dostarcza pliki odczytane z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Jeżeli zasób taki zostanie wyróżniony (zostanie zdefiniowana wartość opcji "Katalog źródłowy") wówczas w menu "Pobierz dane" na okienku do odczytu danych z tachografów cyfrowych pojawi się funkcja odczytu wszystkich plików z katalogu źródłowego.
2.5.0
 • Obsługa dodatkowych wersji programu (TA, TCA Extra, TC Start, TC Normal, TC Extra).
2.4.2
 • Poprawiono funkcję kompaktowania bazy danych w przypadku systemu Windows Vista.
 • Obsługa języka słoweńskiego.
2.4.1
Dwa nowe raporty (w menu Ewidencja):
 • raport pracy kierowcy wg cykli,
 • raport pracy kierowcy wg dób rzeczywistych.
2.4.0
 • Dodano funkcjonalność kompaktowania bazy danych (funkcja dostępna tylko w przypadku połączenia z bazą danych MS Access).
 • Przed wykonaniem skanowania i zapisaniem obrazów tarcz program sprawdza czy jest dostępna wymagana ilość wolnego miejsca na dysku (jeśli nie, to wyświetlany jest odpowiedni komunikat i program nie rozpoczyna skanowania).
 • Modyfikacja w „Raporcie jazdy kierowcy". Poprzednio raport ten umożliwiał wyświetlanie tylko czasu jazdy kierowcy. Obecnie raport ma również możliwość analizy czasu innej pracy oraz dyżuru.
 • Przed wydrukowaniem każdego raportu istnieje możliwość zmiany języka (można uruchomić program w języku polskim i wydrukować dowolny raport w dowolnym innym języku obsługiwanym przez program TachoAnalizer).
 • Na każdym z raportów na którym występują dane kierowcy dodano dodatkowe informacje (numer ewidencyjny, numer karty elektronicznej oraz zajezdnia kierowcy).
 • W raportach: „Ewidencja przebiegu pojazdów" oraz „Raport jazdy kierowcy" dodano możliwość eksportu danych do pliku w formacie zgodnym z MS EXCEL.
 • W raporcie szczegółowym wykroczeń zmodyfikowano symbol referencji do aktu prawnego (np. w poprzedniej wersji było „561/06 - 6 - 1", w obecnej wersji jest „Rozporządzenie 561/06 Artykuł 6. Punkt 1.").
 • Podczas zapisywania danych do bazy danych (dotyczy danych pobranych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców) program wyszukuje w bazie danych również te pojazdy, które mają zapisaną datę wyrejestrowania - pojazdy wyrejestrowane. W poprzedniej wersji, podczas zapisywania danych dla pojazdu wyrejestrowanego program rozpoznawał taki pojazd jako nowy a nie jako zapisany już w bazie danych.
2.3.7
 • W okienku służącym do przypisywania pojazdów do poszczególnych odcinków jazdy kierowcy dodano możliwość ustawiania stanów licznika. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowane tarczy z jednym pojazdem ale dwoma odrębnymi zakresami stanów licznika.
 • Nowy raport - Ewidencja aktywności kierowców.
 • Dodano funkcjonalność wizualizacji cykli jazdy dobowej kierowców wraz z możliwością wydrukowania raportu pojedynczego cyklu jazdy oraz oświadczenia o przyczynie popełnionych wykroczeń.
 • Pobieranie danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców - dodano pasek postępu i możliwość przerywania.
2.3.5
 • Wyświetlanie na pulpicie programu TachoAnalizer informacji o aktywnym filtrze kierowców oraz pojazdów.
 • Możliwość zmiany hasła dla trybu moderatora (w ustawieniach programu).
 • Dodanie eksportu do EXCEL-a dla raportu ogólnego i szczegółowego wykroczeń.
 • Dodanie możliwości połączenia do bazy danych MSSQL z autoryzacją na poziomie użytkownika domenowego.
 • Podłączenie odczytu danych z karty kierowcy (za pomocą czytnika kart) do głównego okienka służącego do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Wcześniej do pobierania danych poprzez czytnik służyło osobne okienko.
2.3.4
 • Dodanie pola „Data następnego przeglądu rejestracyjnego" do okienka „Pojazdy".
2.3.3
 • Modyfikacja zaświadczenia o dniach wolnych zgodnie z rozporządzeniem 561/2006.
 • Dodanie symbolu referencji do aktu prawnego w raporcie szczegółowym wykroczeń.
2.3.1
 • Dodanie opcji „Dołącz listę kierowców bez wykroczeń" do raportu szczegółowego wykroczeń. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wydrukowania raportu z pominięciem kierowców, którzy w danym okresie raportowym nie popełnili wykroczeń.
 • Wypisywanie wszystkich pojazdów na raporcie pojedynczej tarczy kierowcy (w poprzedniej wersji program uwzględniał tylko jeden pojazd na raporcie pojedynczej tarczy).
 • Dodanie opcji „Przerwa 45 min. kończy jazdę ciągłą", która umożliwia mniej restrykcyjne kontrolowanie przekroczenia jazdy ciągłej kierowców.
 • Kontrola poprawności podpisów cyfrowych dla danych pobieranych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców.
2.3.0
 • Zmiana środowiska uruchomieniowego programu TachoAnalizer na JAVA 1.6 (wcześniej program współpracował z wersją 1.5 JAVY).
 • Wielojęzykowość. Obecnie program można uruchomić w jednym z 7 języków (polskim, angielskim, czeskim, węgierskim, rosyjskim, bułgarskim oraz rumuńskim).
 • Dodanie możliwości zaznaczenia opcji „Przewozy regularne do 50 km" na pojedynczych odcinkach aktywności kierowców. Dzięki tej opcji program może inaczej analizować przekroczenia jazdy ciągłej kierowców.
 • Dodanie informacji o wymiarze wydłużenia cyklu jazdy dobowej w raporcie szczegółowym wykroczeń kierowców.
 • Dodanie kontroli unikalności numeru karty i numeru rejestracyjnego pojazdu w okienku dodawania kierowców i pojazdów dla danych pobranych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców.
2.2.0
 • Dostosowanie raportów wykroczeń do nowego rozporządzenia 561/2006.
2.1.7
 • Modyfikacja w pobieraniu danych z karty kierowcy poprzez czytnik kart - rozpoznawanie numeru rejestracyjnego pojazdu odbywa się obecnie bez uwzględniania wielkości liter oraz znaków spacji wewnątrz.
2.1.6
 • Dodano możliwość odznaczania wybranych kierowców oraz pojazdów w trakcie odczytu danych z tachografów cyfrowych, dla których użytkownik nie chce pobierać danych (np. pojazdy nie należące do danego przedsiębiorstwa, którymi dany kierowca wykonywał pewne przejazdy - wówczas pobrane zostaną informacje o aktywnościach tego kierowcy, ale bez przypisania odznaczonych pojazdów).
2.1.3
 • W okienku do wczytywania tarcz dodano do tabelki kolumnę informującą czy dane tarczy pochodzą ze skanowania (tarcza analogowa) czy z odczytu danych z tachografów cyfrowych lub kart kierowców.
2.1.1
 • Dodano pobieranie informacji o warunkach specyficznych „out of scope" oraz „ferry" („poza zakresem" i „przeprawa promowa lub przejazd koleją") podczas odczytywania danych o aktywnościach kierowców z tachografu cyfrowego oraz kart kierowców.
 • Dodano obsługę tzw. „jazdy bez karty kierowcy" podczas odczytywania danych o aktywnościach z tachografu cyfrowego.
 • Umożliwiono definiowanie i aktywowanie filtrów kierowców oraz pojazdów.
 • Dodano raport ciągłości odczytu danych z tachografów cyfrowych.
2.1.0
 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą pobieranie danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców za pośrednictwem urządzeń przenośnych typu pendrive (np. OPTAC Stoneridge lub TachoDrive MATT).
 • Dodano raport ciągłości odczytu danych z kart kierowców.
 • Dodano obsługę synchronizacji obrazów tarcz za pomocą serwera FTP.
 • Dodano „średnią prędkość" w podsumowaniu raportu przebiegu pojazdów.
2.0.3
 • Dodano funkcjonalność „kasowania tarcz" - możliwość całkowitego skasowania tarcz archiwalnych (starszych niż wskazana data, domyślnie 1 rok).
2.0.2
 • Dodano możliwość (opcja programu) skanowania i ewidencjonowania pełnych wykresów tarcz (razem z wykresem prędkości).
2.0.0
 • Dodano nową funkcjonalność odczytu danych o aktywnościach z elektronicznych kart kierowców za pomocą czytnika kart.
1.2.9
 • Dodano funkcjonalność odtwarzania brakujących tarcz na podstawie obrazów we wskazanym katalogu.
1.2.8
 • Umożliwienie podłączenia programu TachoAnalizer do bazy danych InterSystems Cache.
1.2.6
 • Do zaświadczenia o dniach wolnych dodano możliwość wpisania czasu (godzina i minuta) rozpoczęcia i zakończenia okresu w którym kierowca nie prowadził pojazdu.


Nadkola.pl